Offentlig eller privat äldreomsorg

Du får själv välja om du vill ha äldreomsorg från ett privat företag eller från den offentliga vården.


Offentlig eller privat äldreomsorg?Offentlig vård är den vård som bedrivs av landstinget och kommunen. Privat vård bedrivs av privata vårdföretag som har avtal med landstinget eller kommunen.

Vad du än väljer så kostar det lika mycket. 

Debatten efter avslöjandet om Carema

Efter avslöjanden om vanvård på Caremas äldreboenden så påbörjades en debatt kring den privata äldreomsorgen.

Många privata vårdföretag fick ta emot hård kritik och frågan om att förbjuda vinstdrivande företag i vården diskuterades. 

Socialstyrelsen fick därför i uppdrag av regeringen att jämföra privat drivna äldreboenden med andra för att se om privata äldreboenden är sämre eller inte.

Finns ingen kvalitetsskillnad

Rapporten som Socialstyrelsen sedan tog fram visar att det inte finns några stora kvalitetsskillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg.

”Jag hoppas att rapporten ska ge en signal till de som jobbar inom äldrevården att de gör ett jättebra jobb, oavsett om man jobbar på ett privat eller ett offentligt drivet boende” säger Lars-Erik Holm, generaldirektör på Socialstyrelsen, till SVT när han kommenterar rapporten.

Storleken har betydelse

Den enda kvalitetsskillnaden som Socialstyrelsen kom fram till i sin rapport var att storleken på enheten hade betydelse. Äldre som bor på små boenden är nöjdare än de som bor på stora boenden.