Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har en långvarig funktionsnedsättning som gör det svårt att resa på egen hand.


Så gör du för att få färdtjänst

färdtjänstFör att få färdtjänst så vänder du dig till din kommun. Du kan då få ett färdtjänsttillstånd. På kommunen finns det ofta en färdtjänsthandläggare som hjälper dig.

Har jag rätt till färdtjänst?

Om du har rätt till färdtjänst eller inte beror på hur svårt du har att förflytta dig på egen hand eller åka kollektiv trafik. Hur många resor i månader du får med färdtjänst beror på ditt behov.

När du ska boka din resa

Du kan anlita färdtjänst för alla typer av resor. Oftast behöver du ringa och boka din resa i förväg.

Avboka?

Om du vill avboka en tid så måste du göra detta senast en halvtimme innan den tid du har bokat. Annars får du betala för resan ändå.

Resor från och till sjukhus

Färdtjänst står inte för resor till och från sjukhuset, utan det ansvarar landstinget för.

Om du är kroniskt sjuk och ofta besöker vården kan du få ett sjukresekort.

Ha med en ledsagare eller medresande

En ledsagare får följa med utan extra kostnad. I vissa kommuner får man även ta med sig en medresande. Alltså en person som inte är ledsagare men som ändå följer med.

Vad kostar färdtjänst?

Priserna varierar beroende på vilket landsting du tillhör. I Stockholms landsting så betalar du 70 kronor per påbörjade 30 km.

Högkostnadsskydd för färdtjänst

Färdtjänst ingår dock i ett högkostnadsskydd så du behöver aldrig betala mer än 790 kronor per månad. För dig som är pensionär, är under 20 år eller har aktivitets- eller sjukersättning behöver inte betala mer än 490 kronor i månaden.