Kostnader

Det är inte gratis att bo på ett äldreboende. Men däremot finns det en maxtaxa för hur mycket omsorg bör kosta. Utöver det tillkommer kostnad för hyra och mat.


Kostnader äldreboende

Så mycket kostar omsorg i ett äldreboende

När du bor på ett äldreboende betalas en månadshyra, på samma sätt som när du bor i en hyresrätt. Skillnaden är att du även får tillgång till omsorg och mat.

För omsorg behöver du aldrig betala mer än 1780 kronor för omsorg (maxtaxa). Maxtaxan avser även hemtjänst, ledsagning och hemsjukvård.

Så mycket kostar boende i ett äldreboende

Hyran i ett äldreboende har inget med maxtaxan att göra.

För både hyra och matkostnad får kommunen ta ut sin egen självkostnad, exempelvis 4000 kronor för hyra plus matabonnemang 3500 kronor. Till dessa två kostnader läggs sedan omsorgsavgiften (se stycket ovan).

Garanterad levnadsnivå med rätt till ett minimibelopp

Förbehållsbeloppet (minimibeloppet) höjs med aktuell hyra samt mellanskillnaden mellan matpriset och Konsumentverkets beräkning hur mycket mat kostar för en äldre.

I år beräknar Konsumentverket att 1800 kronor är en rimlig utgift för mat. Då höjs förbehållsbeloppet med mellanskillnaden 1700 kronor.

Förbehållsbeloppet blir i vårt exempel 5023+4000+1700=10723. Sedan kan förbehållsbeloppet sänkas om det ingår delar i boendet t.ex. försäkring, TV-avgift, elektricitet m.m. Då behöver den äldre inte ha pengar till sådana räkningar.