Skärpta krav på bemanning på alla äldreboenden

Alla äldreboenden ska från och med nästa år vara bemannade efter äldres individuella behov och ha personal dygnet runt. Detta föreslår Socialstyrelsen i en remiss idag.


ÄldreboendeSocialstyrelsen vill att de regler som finns för demensboenden, även ska gälla vid vanliga äldreboenden.

– Rätten till individanpassad omsorg och hjälp även nattetid gäller alla som har så stora omvårdnadsbehov att de bor på äldreboende, säger Erik Höglund, avdelningschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I praktiken ska detta ske genom:

  • Bindande regler
  • Krav på beslut om vilken service och omvårdnad varje person ska få
  • Regler om hur insatserna ska genomföras
  • Anpassning med bemanning

Detta ska sedan regelbundet följas upp av Socialnämnden.

– Det får inte längre vara så att svårt sjuka äldre lämnas ensamma under nätterna eller att personalens schema avgör om de får gå ut. Arbetssätt och bemanning måste anpassas så att varje person får leva ett säkert och meningsfullt liv på sina villkor – hela livet, säger Sayran Khayati, jurist på Socialstyrelsen.

Remisstiden pågår till den 29 december. Om regeringen ger sitt medgivande så kommer planerna att börja gälla från och med den 31 mars 2015.